Deze reizigersbeoordeling is het algemeen oordeel over de 4 concessies in Gelderland, Overijssel en Utrecht waar het OV wordt verzorgd door Keolis Nederland.Het rapportcijfer komt exact overeen met het landelijk gemiddelde, dat voor het zesde opeenvolgende jaar een stijging laat zien. De nieuwe concessies openbaar busvervoer Almere en de treintrajecten Zwolle – Kampen en Zwolle – Enschede zullen komend jaar voor het eerst worden beoordeeld met Keolis Nederland als vervoerder. 

 Syntus Overijssel krijgt een 7,5. Het dalend aantal reizigers in die regio op een aantal lijnen leidde o.a. tot het opheffen van bepaalde buslijnen. Met de opdrachtgever provincie Overijssel zal er binnenkort worden gesproken over de klanttevredenheid van reizigers. 

De OV-Klantenbarometer is hét klanttevredenheidsonderzoek in het regionale openbaar vervoer. Het wordt jaarlijks gehouden onder reizigers in bus, tram, metro, regionale trein en boot. In het najaar van 2017 werd het voor de zeventiende keer uitgevoerd. Landelijk vulden maar liefst 86.705 reizigers een schriftelijke enquête in, waarbij zij rapportcijfers gaven aan de verschillende aspecten van hun reis.