Als een geluidswal wordt aangelegd in combinatie met zonnepanelen worden er twee vliegen in één klap geslagen zeggen GroenLinks en D66. De provincie Overijssel ziet dit dubbelgebruik niet zitten. De Deventer fracties van D66 en GroenLinks vragen het college om dubbelgebruik alsnog mogelijk te maken. Wouter Holtslag (D66): “De overheid moet het goede voorbeeld geven en de schaarse ruimte slim benutten.”

Tjeerd van der Meulen (GroenLinks): “Het combineren van een geluidswal met zonnepanelen is een goed voorbeeld van hoe je twee functies combineert. Het is onbegrijpelijk dat provincie en gemeente deze kans laten liggen.”

‘Not amused’ 

De A1 wordt de komende jaren verbreed. Om het dorp Bathmen te beschermen tegen geluidshinder zal er een kilometerslange geluidswal worden aangelegd. Deventer fracties GroenLinks en D66 hebben de afgelopen jaren steeds aangegeven dat slim dubbelgebruik zeer gewenst is. “De zuidzijde van de wal kan gebruikt worden voor het opwekken van zonne-energie”, aldus van der Meulen. De fracties zijn “not amused” door de opstelling van de provincie, maar ook van het eigen college van burgemeester en wethouders, “Het lijkt wel alsof snelweggebruikers beloond worden ten koste van duurzaamheid, onvoorstelbaar in deze tijd”, vindt Holtslag.

Zonnepanelen slom combineren met begroeiing 

De Deventer fracties denken dat zonnepanelen op de zuidzijde van de wal ook goed te combineren zijn met bosachtig gebied achter de wal. En daarom willen ze van het college weten waarom deze variant niet verder is uitgewerkt. Verder willen zij weten op welke plekken langs de A1 ook geschikt zijn voor zonnepanelen: “De A1 leent zich perfect voor een energielandschap. Iedere automobilist kan dan zien dat Deventer duurzaamheid belangrijk vindt”, aldus van der Meulen en Holtslag.