Onder zijn leiding heeft Aventus de afgelopen jaren hard gewerkt aan kansrijk en goed onderwijs voor de regio Stedendriehoek met een focus op mbo-vakmanschap en aandacht voor ieders talent. Vele studenten verlaten de school met een waardevol diploma en goede kansen op de regionale arbeidsmarkt.

Alewijnse vertegenwoordigde de mbo-instelling in belangrijke regionale netwerken, zoals de Strategische Board Stedendriehoek en diverse bestuurlijke platforms met overheid, onderwijs en werkgevers in de provincies Gelderland en Overijssel. ‘In verbinding met de sociale en economische partners moeten we ervoor zorgen dat de arbeidskansen voor jongeren ook toekomst-’proof’ blijven. Innovaties gaan steeds sneller. Hier ligt daarom een mooie uitdaging voor de nieuwe voorzitter van bestuur om met lef en vertrouwen deze ambities voor de regionale agenda uit te werken’, aldus de vertrekkende bestuursvoorzitter. De wervingsprocedure voor een nieuwe voorzitter van college van bestuur zal binnenkort opgestart worden onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht van Aventus.

Na bijna 8 jaar onderwijs maakt Alewijnse de overstap naar de zorg. Zorginstelling Livio is werkzaam op het terrein van zorg, wonen en gezondheid in de gemeentes Enschede, Berkelland en Haaksbergen. In hoofdzaak betreft dit zorg aan huis (verzorging, verpleging en begeleiding bij cliënten thuis), verpleeghuiszorg en reguliere zorg in meer beschermde woonvormen, alsmede de zorg voor lichamelijk gehandicapten.