En die mogelijkheden, zoals meer vrijheid om naar vrienden en familie te gaan en ’s avonds buiten te zijn, daar zit iedereen op te wachten. Wessel: “Steeds meer inwoners geven in ons onderzoek aan dat ze het missen om vrienden en familie in het echt te zien. We hebben het dan over 82% in februari tegenover 71% in november.” Ook geeft  66% aan zich enigszins of sterk eenzaam te voelen. Dat was in het vorige onderzoek nog 60%. 

Besmetting in stemlokaal 

Aan de inwoners van IJsselland is ook gevraagd of ze bang zijn om tijdens de verkiezingen besmet te raken in het stemlokaal. Een overgrote meerderheid, 73%, heeft er vertrouwen in dat er voldoende maatregelen  worden genomen om veilig te kunnen stemmen. Wessel: “Toch maakt 24% zich wel zorgen over risico op besmetting en zegt 46% van de deelnemers van 70 jaar en ouder dat ze op een alternatieve manier gaan stemmen als het kan; per brief of gemachtigde.” 

1.906 inwoners uit de regio IJsselland namen deel aan dit coronaonderzoek. Hiervan is 70% vrouw en 30% man. 26% is tussen de 25 en 39 jaar, 29% tussen de 40 en 54 jaar en 18% is boven de 70 jaar, 77% woont met een partner en 13% alleen. 33% heeft kinderen tot en met 12 jaar. Ruim de helft van de deelnemers (57%) is hoogopgeleid.