Centraal punt

GGD-medewerkers doen de bemonsteringen op een centraal punt. Door dit op de hoofdlocatie van GGD IJsselland te organiseren scheelt dat in het testen veel tijd: zorgmedewerkers komen naar de GGD toe waardoor het testteam efficiënter kan werken. De GGD-medewerkers trekken minder vaak nieuwe beschermende kleding aan en ze hoeven niet door de hele regio IJsselland te rijden.

Testen

De testen zijn bestemd voor zorgmedewerkers die:

  • minimaal 24 uur duidelijke corona gerelateerde klachten hebben 
  • van cruciaal belang zijn voor de zorg
  • werkzaam en/of woonachtig zijn in de regio IJsselland.

GGD IJsselland meldt dat zij geen medewerkers uit het ziekenhuis of patiënten van huisartsen testen en ook geen mantelzorgers. Bij mensen zonder klachten kan GGD IJsselland het virus niet vaststellen.

Mensen die kwetsbaar zijn (onderliggend lijden en of ouder dan 70 jaar) kunnen getest worden als dit voor hun behandeling van belang is. De huisarts of het ziekenhuis bepalen of een test gedaan wordt.

Meer informatie is te vinden op www.ggdijsselland.nl.