Het project bevindt zich in de opstartfase. Dat begint met het inventariseren van alle locaties waarin ze werken en of zij al rookvrij zijn. Als het terrein niet rookvrij is, dan wordt er gekeken naar wie er nog meer gebruik maakt van het terrein en of ze het samen mogelijk kunnen maken om ze geheel rookvrij te maken. Eind 2020 komt de werkgroep met een plan van aanpak. Vanaf begin 2021 wordt het plan uitgevoerd.  

Het motto van GGD IJsselland is ‘Voor een gezonde samenleving’. Zij stimuleren een gezonde leefstijl. Rookvrij leven is daar onderdeel van. Dat doen ze door het positieve gesprek te voeren met de gemeenten en met scholen en sportverenigingen. Het is belangrijk dat opgroeiende kinderen beschermd worden tegen de schadelijke gevolgen van (mee)roken, aldus GGD IJsselland

Stoptober 

In lijn met de rookvrije generatie start op 1 oktober Stoptober weer. Stoptober is een landelijke campagne die rokers uitnodigt om gedurende 28 dagen in de maand oktober niet te roken. Ook dit jaar stimuleert GGD IJsselland deze campagne. In het kader van Stoptober hebben zij regionale cijfers over rokeop een rij gezet.Bekijk deze cijfers op de speciale pagina op de IJssellandScan

Wil je zelf stoppen met roken en meedoen met Stoptober? Inschrijven voor Stoptober kan op www.stoptober.nl.