Vaccinatie tegen meningokokken B zit niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Om tegen type B te beschermen is aan ander soort vaccin nodig. Dit vaccin is beschikbaar, maar het is nog onvoldoende bekend hoe effectief het is. Wel is bekend dat het hoge koorts kan veroorzaken, vooral bij zuigelingen.

De mate van groepsbescherming is naar verwachting beperkt. De commissie adviseert daarom om dit vaccin niet op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma. De gezamenlijke, verbindende notitie van Zorginstituut en Gezondheidsraad kunt u hieronder downloaden.