Momenteel is Anna Spijkervet uit Wanneperveen nog jeugdbestuurder van WDODeltaWaarom vindt zij het leuk om de waterjeugd te representeren? “Jongeren van vandaag zijn belangrijk voor het waterbeheer van morgen. Veel Nederlanders, ook jongeren, zijn zich er niet van bewust dat we in ons land veilig kunnen wonen, werken en recreëren op, in en rond water. Daar zorgt het waterschap allemaal voor. En iedere dag wordt er veel werk verzet om dat zo te houden. Door de veranderingen in het klimaat wordt water voor mijn generatie én de generatie daarna nóg belangrijker. Het is tof om in die waterwereld een rol te hebben en veel te leren.” 

 

Wat ga je doen?

Als jeugdbestuurder ben je ‘jongerenambassadeur’ van het waterschap. Je wordt betrokken bij activiteiten die het waterschap organiseert en je denkt mee over het bereiken en betrekken van jongeren bij het waterschapswerk. Dat is erg divers: van het versterken van dijken tot aan het schoonmaken van rioolwater en van het aanleggen van waterbergingen tot aan het vangen van muskusratten. Daarnaast werkt het waterschap aan maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen en levert het een bijdrage aan duurzaamheid en de circulaire economie.  

Als jeugdbestuurder ga je vier keer per jaar naar een bijeenkomst van het landelijke jeugdwaterschapsbestuur en neem je deel aan landelijke en regionale activiteiten. Hierbij spreek je de ene keer met leden van de Tweede Kamer en een andere keer is er ‘gewoon’ een gezellige (water)activiteit. Met je school worden afspraken gemaakt wanneer er een bijeenkomst onder schooltijd valt. Kortom, wil jij je kennis en je netwerk verbreden, alvast bestuurservaring opdoen en een gezellige en leerzame tijd hebben? Stuur dan voor vrijdag 5 juli een e-mail met je motivatie naar lerenoverwater@wdodelta.nl of bel naar 088-233-1200. Wie weet, wordt je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

 

Nationale jeugdwaterschap 

Alle jeugdbestuurders van de Nederlandse waterschappen samen vormen het Nationale jeugdwaterschap; een landelijk platform dat jongeren de kans geeft met elkaar van gedachten te wisselen en mee te denken over het waterbeheer in Nederland. Ook adviseert dit jeugdwaterschap over het bereiken van jongeren bij hun werk.  

Meer informatie op www.jeugdwaterschap.nl