De waterschappen investeren meer dan in voorgaande jaren om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Zij treffen maatregelen om ons land klimaatbestendig in te richten en schade en overlast door te veel of te weinig water te beperken. Daarnaast investeren de waterschappen in het opwekken van duurzame energie om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van verdere klimaatverandering. 

Gemiddeld zal een gezin met een eigen woning van € 200.000 in 2020 ongeveer 335 euro per jaar aan waterschapsbelastingen betalen. Dat is een verhoging van rond de 3,6% ten opzichte van 2019.