De routes betekenen dat boven Overijssel, 30 kilometer lang, naar 3600 meter moet worden gedaald. Provincie Overijssel wil meer weten over de geluidsgevolgen hiervan.

De overlast is groter dan in eerste instantie werd bekend gemaakt. De provincie en gemeenten roepen de minister op om de fouten te herstellen en inzichtelijk te maken wat de milieueffecten zijn van nieuwe aannames over de verdeling van het vliegverkeer over de ver- schillende vliegroutes. Ook wil men dat de nieuwe minister van Infrastructuur zich houdt aan toezeggingen van haar voorgangster en aan moties die zijn aangenomen.

De provincie en gemeenten hopen op een overleg op korte termijn met de minister en een bestuurlijke vertegenwoordiging uit de regio.