In het verweerschrift had de gemeente zelf al het voornemen uitgesproken om de gevel toch niet hoger te maken dan de toren en gehoor te geven aan de bezwaren van omwonenden en de Stichting Oud Deventer.

Een van de bezwaarmakers, De heer Struis,  heeft een extern adviseur in de hand genomen voor zijn verweer. Om die reden adviseert de commissie om de namens de heer Struis verzochte tegemoetkoming in de proceskosten toe te kennen.