Het kan dan ook fijn zijn om andere mensen met een depressie te ontmoeten en je ervaringen met hen te delen. Lotgenoot zijn schept een bijzondere band tussen mensen. Weten dat je niet alleen bent kan opluchting geven.

De Depressie Vereniging organiseert gespreksbijeenkomsten waarin mensen vertellen hoe zij leven met hun depressie of depressieve klachten. Je kunt op deze bijeenkomsten jouw eigen verhaal kwijt aan mensen die begrijpen wat je doormaakt. Je kunt ook leren van ervaringen van lotgenoten. In het contact met anderen zal je merken dat leven met depressieve klachten niet alleen beperkingen inhoudt maar dat er ook mogelijkheden zijn. Het uitwisselen van ervaringen staat centraal in de groep. Twee ervaringsdeskundigen begeleiden de bijeenkomsten.   

De bijeenkomsten vinden plaats op de derde dinsdag in de maand.  De groep bestaat  inclusief begeleiders uit 6  tot 10 mensen.  Op dit moment zijn we met zijn zevenen dus er kunnen nog een paar mensen bij. De bijeenkomsten worden gehouden in een accommodatie nabij  de binnenstad. We beginnen met koffie om 19:30 en het eerste uur besteden we aan ‘hoe gaat het met een ieder’. Na een korte pauze gaan we verder aan de hand van een thema. Bijvoorbeeld, medicatie, waar haal jij steun uit, zingeving, behandeling, de omgeving etc. Om half tien is er nog even ruimte voor een hapje en een drankje., als afsluiting.
De bijeenkomsten zijn gratis. Na twee bijeenkomsten vragen we je om lid wordt van de Depressie Vereniging. Het betreft een doorlopende groep.  Indien er door uitstroom (te) weinig deelnemers zijn kunnen er mogelijk nieuwe leden bij.

Heb je belangstelling? Kijk op de site van de Depressie Vereniging of meld je aan bij Marianne (marianneroosdorp@gmail.com) of Guido ( gpletzers@gmail.com). Wij houden altijd eerst een kennismakingsgesprek.