Op 12 juni werd opnieuw aandacht besteed aan het 5-jarig bestaan van Parkinson Café Deventer. Nu werd door de aanwezigen genoten van een high tea en werd er een quiz gespeeld. De winnaar van de quiz kreeg een kleine attentie. 

Ook werden de mensen die hebben geholpen met  de oprichting van het Café en de medewerkers van het eerste uur in het zonnetje gezet. Niet iedereen die persoonlijk werd uitgenodigd kon aanwezig zijn. Dit door vakantie, werk of een andere reden. Degenen die wel aanwezig waren werden door coördinator Annie Overmars-Groen bedankt en kregen een thee/chocolade boeket van de Wereldwinkel. 

Ook was er een bedankje voor de coördinator van ParkinsonNet regio Deventer, voor de ondersteuning door haar en haar collega’s. ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Ruim 3.000 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en parkinson verpleegkundigen), verdeeld over 69 regio’s zijn aangesloten bij dit netwerk.  

Verder werd de destijds projectmanager Welzijn bij Zorggroep Solis bedankt. Zij heeft de eerste aanvraag voor subsidie bij de gemeente Deventer gedaan. Na de eerste toezegging voor het jaar 2014 heeft Parkinson Café Deventer ieder jaar weer mogen rekenen op een subsidie van de gemeente Deventer.