Wat zijn belemmeringen voor vrouwen om de verdeling van hun tijd over werk en zorg net zo in te richten als mannen? En wat zijn mogelijke oplossingen? Elly Brinkhof van Vrouwenplatform Carree ging in gesprek met vrouwen uit Deventer en omgeving.

Er kwamen veel suggesties voorbij. Een kortere werkweek voor alle werknemers, mannen vanuit de werkgevers meer steun geven om werk en zorg te combineren, meer mogelijkheden creëren voor zowel mannen als vrouwen om flexibel te werken, meer mogelijkheden voor kinderopvang, het gesprek tussen partners stimuleren over de verdeling van zorg en werk door middel van online tests over de verdeling van taken voor het gezin.

Anna kwam met de suggestie om samen met je partner het gesprek aan te gaan over de verdeling van taken. Een handig hulpmiddel daarbij is de vragenlijst “check je taakverdeling” (via Google op te zoeken).

‘FEM Talks’ is een serie gesprekken overal in het land, over de verdeling van werk en zorg. Hoe komen we tot een maatschappij waarin vrouwen en mannen gelijke kansen krijgen om betaalde arbeid en onbetaalde zorg te combineren? Alle verzamelde geluiden worden in 2022 aan de minister gepresenteerd tijdens een afsluitend symposium. De FEM Talk in Deventer is georganiseerd door Vrouwenplatform Carree, in samenspraak met de Nederlandse Vrouwenraad.