Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) oefende samen met vier andere waterschappen,  veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat , het Watermanagement Centrum Nederland (WMCN) en het ministerie van Defensie. Het was voor het eerst sinds het hoogwater van 1995 dat op deze grote schaal werd geoefend. 

De omvang maakte de oefening complex, met unieke kansen om te leren. Die kansen zijn optimaal benut”, zegt dijkgraaf Hein Pieper namens de vijf waterschappen. Een week lang lag de focus op informatiemanagement, crisiscommunicatie en dijkbewaking in een groot oefengebied. Het meest zichtbaar was de oefening op 27 september, toen ruim duizend mensen 1147 kilometer rivierdijk inspecteerden.

Waterschap Drents Overijsselse Delta zette tijdens de oefening ongeveer 200 dijkwachten in om 100 kilometer rivierdijk langs de IJssel te controleren. Dat gebeurde van Deventer tot aan het Ketelmeer. Op een aantal locaties oefende het waterschap met groot materieel om bijvoorbeeld gesimuleerde dijkschades te herstellen of te beschermen.  

Op een aantal locaties werd geoefend met groot materieel, zoals bij Fort Honswijk en de Grebbedijk. In Kampen bouwde die avond de vrijwillige Hoogwaterbrigade van Waterschap Drents Overijsselse Delta de tijdelijke waterkering op. Deze kering beschermt de historische binnenstad tegen hoogwater op de IJssel.