De rode draad van het boek is de bijzondere verhalenkast van meester Thomas. In deze kast staan 20 voorwerpen die de geschiedenis van Deventer vertellen in 20 verschillende historische thema’s, elk voorwerp is ook weer verbonden aan een leerling uit meester Thomas zijn klas. 

Het project ‘Kinderen van Deventer’ is niet alleen een boek, het bestaat uit meer activiteiten die gericht zijn op het basisonderwijs van Deventer:

Stadsgidsen bezoeken basisscholen met de verhalenkast
De stadsgidsen van Deventer gaan langs de 43 basisscholen om een verhaal te vertellen aan de hand van één van de voorwerpen uit de verhalenkast. Hierbij maken ze gebruik van het bijbehorende voorwerp en het historische thema. Waarom stadsgidsen: zij vertellen dagelijks aan bezoekers van onze stad het verhaal over Deventer. 

Saxionstudenten ontwikkelen multimediaal lesmateriaal
Studenten van Saxion ontwikkelen multimediaal lesmateriaal gebaseerd op de geschiedenis van Deventer. Docenten van de basisscholen kunnen het lesmateriaal gebruiken om dit jaar, en in de toekomst, op een originele en toegankelijke manier les te geven over de geschiedenis van Deventer.  

Erfgoedconferentie op Saxion
Saxion organiseert in de maand van de geschiedenis een erfgoedconferentie voor de basisschoolleerkrachten van groepen 5, 6, 7 en 8. De conferentie wordt georganiseerd om de leerkrachten enthousiast te krijgen voor erfgoededucatie en om hen te inspireren en te motiveren de komende jaren hier aandacht aan te blijven besteden. De conferentie vindt plaats op 17 oktober op Saxion.  

Kinderen van Deventer, nu en in de toekomst
Het project wordt uitgevoerd in 2018, maar heeft een duurzaam karakter. De conferentie zorgt voor inspiratie en motivatie bij leerkrachten en de basisscholen krijgen de boeken met de verhalen van meester Thomas. Op deze manier kunnen nieuwe lichtingen basisschoolleerlingen ook in de toekomst onderwezen worden over de geschiedenis van Deventer. Het project wordt gefinancierd door MKB Deventer, Hanzefonds en Deventer 1250 jaar.