De gemeenteraad spreekt onder andere over de ambitie beroepshaven 2030, over de Tuinen van Zandweerd en over het bestemmingsplan Deventer, Stad en Dorpen. 

Bestemmingsplan Deventer, Stad en Dorpen

Dit laatste bestemmingsplan omvat het hele stedelijke gebied, inclusief de dorpen van Deventer. In dit plan worden ruim 100 geldende bestemmingsplannen samengevoegd en geactualiseerd. Op 11 maart is er gelegenheid voor insprekers om hun standpunt toe te lichten.