Dertig personen hebben hun interesse voor het burgemeestersambt van Deventer kenbaar gemaakt. De Commissaris van de Koning heeft alle sollicitanten met de vertrouwenscommissie besproken op potentiele benoembaarheid. Daarna is de vertrouwenscommissie aan het werk gegaan. In de besloten raadsvergadering van 3 april brengt de commissie hierover verslag uit met daarbij een aanbeveling.

Van twee kandidaten naar één burgemeester 

De gemeenteraad is wettelijk verplicht om twee kandidaten aan te bevelen bij de minister. De raad geeft daar wel een volgorde bij: de nummer één wordt burgemeester.  

Besloten 

De volgordekeuze wordt gemaakt tijdens een besloten raadsvergadering op 3 april vanaf 19.00 uur, waar alleen de raadsleden, de griffier en de adviseur van de vertrouwenscommissie bij aanwezig zijn. Wat zich achter de gesloten deuren afspeelt, wordt niet bekendgemaakt. De identiteit van nummer twee blijft ook geheim. 

Bekendmaking en beëdiging 

De openbare bekendmaking volgt na de besloten vergadering. Dit zal naar verwachting om circa 20.30 uur zijn. Na instemming van de Ministerraad draagt de Minister van Binnenlandse Zaken de kandidaat voor bij de Koning. De formele beëdiging volgt naar alle waarschijnlijkheid op 6 juni a.s.