De gemeenten slaan de handen ineen en beginnen samen een pilot om de elektriciteitsleidingen te begraven. Met de proef wordt bekeken of gemeenten en provincie samen tot een reële kostenverdeling kunnen komen, zo meldt RTV Oost. 

Met het verkabelen van de leidingen gaan miljoenen euro’s aan kosten gepaard. Daarom is voor de pilotgemeenten een flinke bijdrage van Overijssel een voorwaarde om de leidingen uit het zicht te halen.  

Sinds dit jaar bestaat er een nieuwe wettelijke regeling voor verkabelen. Op basis van deze regeling wordt 80 procent van de kosten door netbeheerder TenneT betaald, het resterende deel komt voor rekening van gemeenten en provincies.  

Een voorwaarde voor de regeling is dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het tracé moet hebben aangewezen. In de vier Overijsselse gemeenten zijn meerdere tracés aangewezen. 

Vanwege de hoge kosten voor het verkabelen heeft nog geen enkele Overijsselse gemeente de hoogspanningsleidingen ondergronds gemaakt.