Deventer, Raalte, Olst-Wijhe, Lochem en Zutphen werken samen op het gebied van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Voor deze gemeenten is een gezamenlijke nachtopvang voor daklozen in Deventer. Uitgeprocedeerde asielzoekers kloppen daar steeds vaker aan. Het oneigenlijke gebruik van de maatschappelijke opvang is voor de wethouders geen houdbare situatie voor de lange termijn.

Formeel geen recht op opvang

Formeel hebben uitgeprocedeerde asielzoekers geen recht op opvang, omdat ze geen ingezetenen zijn van Nederland. De wethouders van de samenwerkende gemeentes besloten eerder om ze toch 14 dagen onderdak te bieden, om met COA, IND en DT&V te kijken naar een meer bestendige oplossing dan de illegaliteit.

Rijk vraagt extra inspanning

Op 9 oktober vroeg het Rijk aan gemeenten extra inspanningen op het gebied van opvang van niet-rechthebbenden, zoals uitgeprocedeerde asielzoekers. Dit in verband met de koude maanden die voor de deur staan en ook in geval van een landelijke corona-lockdown. Dat verhoogt de druk op deze voorziening aanzienlijk.

Voorlopig geen regionale voorziening

Momenteel wordt gewerkt aan de oprichting van Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV’s).  Dat zijn regionale opvangcentra voor uitgeprocedeerde asielzoekers die in afwachting zijn van terugkeer naar hun land van herkomst. Die voorzieningen zijn er voorlopig nog niet. Ook kunnen mensen die niet terug willen of terug kunnen naar hun land van herkomst daar ook straks niet terecht. 

Het probleem lost op korte termijn niet vanzelf op. De verwachting is dat er op korte termijn niet minder uitgeprocedeerde asielzoekers zullen komen.