In dit programma is vastgelegd hoeveel hectare bedrijfsterrein beschikbaar is per gemeente tot 2025. Ook is er overeenstemming bereikt over de voorkeur voor realisatie van logistieke locaties aan de A1 en A50. Op alle andere locaties is ruimte voor midden- en kleinbedrijf. Die is in deze regio heel gevarieerd, met een belangrijke accent op innovatieve maakindustrie en circulaire economie. Bij de totstandkoming van dit programma is vanzelfsprekend overleg gevoerd met het lokale en regionale bedrijfsleven. 

De regio gaat met de provincies verder in gesprek over de kansen voor water- en luchtgebonden bedrijvigheid. De Cleantech Regio wil sterk inzetten op het ontwikkelen van het zogenaamde ‘nat’ bedrijventerrein en logistiek over water. Ook beide provincies hebben dit hoog in het vaandel. Momenteel wordt er in Lochem (onderdeel van het Twents havenbedrijf) hard gewerkt aan het realiseren van diverse natte bedrijfskavels. Deventer werkt aan een containerterminal, en Zutphen werkt aan versterking van de havenfunctie voor bulkvervoer. 

De regiogemeenten zetten met de in het RPW afgesproken maatregelen een nieuwe stap in de ontwikkeling van het gezamenlijke acquisitiebeleid van gemeenten voor bestaande vestigingen en het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid. 

Betekenisvolle wijzigingen in de programmering – allemaal maatwerkoplossingen – zullen altijd via de regio lopen. Dat geldt bij zowel grote ruimtevragers als bij lokale bedrijven.