In Deventer is er ongeveer 40 ha aan verdachte asbestdaken. Dit zijn vooral daken van schuren in het buitengebied. Onlangs heeft de gemeente een nieuw plan opgesteld waardoor eigenaren makkelijker deze schuren (met asbestdaken) te slopen en op dat terrein een of meer woningen te realiseren.

Gemeentebelang maakt zich echter zorgen dat veel eigenaren van asbestdaken door het nieuwe onderzoeksrapport de ontwikkelingen zullen afwachten, in de hoop dat de kosten voor de verwijdering ervan zullen dalen. De partij wil daarom van het college weten of ze op de hoogte zijn van het rapport en of ze het ingezette beleid gaan herzien. Ook wil Gemeentebelang dat het college bij de staatssecretaris erop aandringt om zo spoedig mogelijk met een eventuele beleidswijziging te komen, zodat veel eigenaren hiervan nog kunnen profiteren voor 2024.