Het gemis van Peter zal nog lang gevoeld worden, maar het werk gaat door.

De fractie heeft unaniem besloten dat Erik Smeenk de vrijgekomen functie van fractievoorzitter op zich zal nemen.
Bas van Swigchem is woensdag 22 april geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad om de open gevallen plek na het overlijden van Peter Onvlee in te vullen.