Vogeleiland

Het Vogeleiland en de opstallen op dit eiland zijn sinds juli 2019 eigendom van de gemeente. De gemeente stelt op dit moment met een aantal betrokkenen een ‘vernieuwingsplan vogeleiland’ op, dat binnenkort wordt vastgesteld. De uitvoering van de vernieuwing van zowel de opstallen als het eiland zelf start in de eerste helft van dit jaar. 

Eisen

De nieuwe ondernemer moet in de vernieuwing van het Vogeleiland passen. De eisen waaraan de nieuwe uitbater moet voldoen zijn onder andere:

  • een snelle start kunnen maken met de exploitatie en dus over de benodigde papieren beschikken
  • aantoonbare horeca-ervaring en ondernemerschap
  • beschikken over talent voor het organiseren van (culturele) evenementen 
  • ervaring hebben in het samenwerken met vrijwilligers. 

Meer is te lezen op de website van de gemeente Deventer.

Aanmelden

Wie belangstelling heeft kan zich opgeven door een mail te sturen naar b.evers@deventer.nl met daarin de vermelding waarom er interesse is, wat je (werk)achtergrond is en aan welke eisen je voldoet en waarom.

Als je voldoet aan de gestelde eisen word je uitgenodigd om een toekomstplan/bedrijfsplan te maken. Op basis van dit plan kun je uitgenodigd worden voor een presentatie aan de selectiecommissie.