In het nieuwe Energieplan staan voor de komende 10 jaar de duurzaamheidsdoelen die de gemeente wil bereiken. Het plan, dat nog in de conceptfase is, richt zich vooral op de energietransitie van fossiele brandstoffen voor de energiebehoefte naar klimaatneutrale bronnen.

De adviesraad is gevraagd om te kijken naar dit Energieplan, dat nog in de conceptfase zit. Ze ondersteunt de intentie om proactief en ambitieus te werken aan de energietransitie in Deventer. Tegelijk worden er vraagtekens gezet om alle energie die de gemeente nodig heeft klimaatneutraal op eigen grondgebied op te wekken.

De adviesraad pleit dan ook voor een energieplan dat ‘ambitie paart aan realisme.’ Dit betekent dat de eerder genoemde doelstelling wordt losgelaten en gekeken wordt naar het Nederlandse Klimaatbeleid waarin 70% van de energie in 2030 duurzaam wordt opgewekt. Een derde van de opgewekte duurzame energie moet volgens het Klimaatbeleid op land gerealiseerd worden. Als dit landelijk verdeeld wordt komt dit volgens de adviesraad neer op 3 extra windturbines en 141 hectare aan zonnepanelen in de gemeente Deventer.

Volgende week woensdag wordt het Energieplan in de raad besproken.