Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet Inburgering in. Gemeenten krijgen (opnieuw) de regie over de inburgering van nieuwkomers. Hierbij hoort een aantal nieuwe taken, zoals het zorgen voor taalonderwijs, trajectbegeleiding en hulp bij financiën. Ook huidige taken als maatschappelijke begeleiding en het participatieverklaringstraject blijven de verantwoordelijkheid van de gemeente.   

Meedoen  

Wethouder Meedoen Rob de Geest: “Samen zorgen we ervoor dat in Deventer iedere nieuwkomer kan meedoen. Deventer heeft een sterk netwerk van partijen die betrokken zijn bij inburgeraars. Het college van B&W kiest ervoor om in de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande structuren en initiatieven.”  

Samenwerking  

Inburgeringsconsulenten zorgen voor begeleiding door de gemeente. De inburgeringsconsulent houdt zicht op het traject van de inburgeraar en heeft contact met de samenwerkingspartners. Denk aan het taalonderwijs van Vluchtelingenwerk Nederland en Toptaal, maatschappelijke begeleiding door Vluchtelingenwerk Nederland, bevorderen van participatie door KonnecteD en Deventer Doet en maatschappelijke initiatieven als Stichting Jongerennet, Match & Connect, Rechtop en de #Meedoenbalie.   

Meer informatie over inburgering in Deventer leest u op Deventer.nl/inburgering.