De gemeente treft maatregelen om de gevolgen van droogte zo veel mogelijk te voorkomen. De verwachting is dat er steeds meer van zulke extreem droge en hete zomers komen.

De gemeente en Het Groenbedrijf gaan zorgvuldig om met water. Ze geven alleen water aan pas ingeplante groenstroken en heel jonge bomen. Niet met drinkwater uiteraard, maar met water uit bijvoorbeeld de havenarmen en grote vijvers. Met toestemming van het waterschap. Ook het beregenen van Sportvelden gebeurt zorgvuldig en met grondwater, het grootste deel van het water keert dus weer terug in de grond. Een aantal velden moet vochtig blijven vanwege de bestrijding van engerlingen. 

Klimaatbewust inrichten 

Bij de nieuwe inrichting van wijken ontwerpt de gemeente klimaatbewust. Bijvoorbeeld door aanleg van wadi’s en de afwatering van de bestrating naar groenvakken. Zo zorgen ze voor meer water in de bodem, waardoor er een buffer ontstaat ten behoeve van de beplanting. 

Meer groen en bomen en minder verharding heeft een positieve invloed op het klimaat. Bomen en beplanting geven verkoeling. Terwijl bestrating juist zorgt voor meer opwarming. Jonge planten krijgen meer water zodat ze hun wortels goed ontwikkelen en niet afsterven. Als de wortels voldoende ontwikkeld zijn, stopt het water geven.

Takken breken af 

De gevolgen van de huidige hittegolf op het groen zijn groot. Overal is te zien dat het gras is verdroogd. Ook planten en bomen hebben het zwaar. Doordat bomen geen vocht opnemen, kunnen gezonde takken uit bomen breken. Hiervan heeft de gemeente meerdere meldingen gehad. Om te voorkomen dat er schades ontstaan, worden dergelijke takken uit de bomen gehaald.

Ook maait de gemeente tijdelijk geen gras. Planten groeien nu nauwelijks, gras ook niet. Het is beter om het gras in droge periodes met rust te laten. Na de droogte krijgen dorre, bruine grasvelden hun groen weer snel terug.