Diverse partijen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan zowel de visie als de uitvoering van diverse projecten en activiteiten. Het college heeft de concept-nota besproken met de gemeenteraad. De wensen en bedenkingen van de gemeenteraad zijn verwerkt in de nota, die nu is vastgesteld door B&W.  

Wethouder Rob de Geest: “Gezondheid is niet altijd maakbaar. Maar een gezonde leefstijl kan mensen wel helpen om gezond te blijven, of om zich fitter en gelukkiger te voelen. Daarom is er veel aandacht voor preventie en gezond gedrag in deze nota. Deze visie gaat over ambities en anders denken over gezondheid.”  

Anders denken over gezondheid, krijgt steeds meer vorm in de Deventer aanpak: Gezondheid en Gedrag. De focus ligt daarbij op gezondheid en gedrag, in plaats van op ziekte en zorg. Hierbij is er veel aandacht voor de eigen regie van mensen. In de nota is een apart hoofdstuk gewijd aan Jeugd en Gezondheid.  

Lichamelijke of psychische klachten snel signaleren is belangrijk: ondersteunen kan dan sneller en effectiever. Dit zorgt voor gelukkige inwoners die eerder zelf werken aan hun eigen gezondheid, met hulp waar nodig. “Daarbij is veel aandacht voor ondersteuning in de hele gemeente”, licht De Geest toe. “Waar je ook woont in Deventer, je hebt overal gelijke kans op een gezond leven.” 

De gezondheidsnota wordt nu aangeboden aan de gemeenteraad. Besluitvorming vindt naar verwachting plaats op 19 juni 2019.