Op het moment dat een klant er voor kiest het bewind door een andere partij dan het BAD uit te laten voeren, worden de kosten vergoed tot maximaal de kosten van de voorliggende voorziening. De gemeente is van mening dat het beleid juridisch klopt. Hierover bestaat echter pas zekerheid nadat een aantal gerechtelijke procedures is gevoerd. 

Het beleid rondom beschermingsbewind dat eind 2016 is vastgesteld, heeft geleid tot vragen van en onrust bij private bewindvoerders. Op basis van gesprekken met hen en een uitspraak van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over het gemeentelijke beleid, stelt het college voor om een pilot te houden.

Het doel van deze pilot is onderzoeken of het beleid/standpunt van de gemeente Deventer stand houdt bij de rechtbank en Centrale Raad van Beroep. Bij de pilot zijn zes inwoners betrokken. Tijdens het proces zorgt de gemeente ervoor dat de betrokken inwoners financieel ontlast worden, zodat de rechtszaak nooit ten koste gaat van hen. 

Wethouder Jan Jaap Kolkman: “Dit is met recht nieuw beleid. Niet alleen in Deventer, maar in heel Nederland. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden en daarover zijn we met private bewindvoerders in gesprek. Het is in ieders belang dat er een juridisch kader komt waar ons beleid bij aansluit. Beschermingsbewind is een belangrijk instrument om gezinnen financieel weerbaar te maken. Dat moeten we samen toegankelijk houden voor mensen die het echt nodig hebben.”