Pop-up inzamelpunt

Een van de extra maatregelen is een Pop-up inzamelpunt waar bezoekers diverse soorten afval kwijt kunnen. Tijdens warme weekenden en vakantieperiodes worden op twee locaties inzamelpunten ingezet. Inmiddels is de eerste geplaatst. De eerste ervaringen zijn positief.

Fietsen

Om de overlast van geparkeerde fietsen bij het IJsselhotel tegen te gaan wordt tijdens enkele warme dagen een proef gedaan met tijdelijke fietsparkeervakken gemaakt met duct tape. Deze zomer moet duidelijk worden welke aanpak het beste werkt.

 

Inzet vrijwilligers

De afgelopen jaren hebben veel vrijwilligers zich ingezet om de IJsseloevers bij Deventer afvalvrij te houden. De Gemeente waardeert deze inzet enorm, en hoopt dat zij zich ook de komende tijd in willen blijven zetten voor het gebied.

 

Milan Keskin