De aankoop van het pand is belangrijk, omdat hiermee toegang ontstaat tot het binnenterrein. Met een goede doorgang wil de gemeente eigenaren en gebruikers van panden verleiden om te investeren in hun vastgoed. 

College neemt voortouw 

Het college besloot in juni 2020 om het voortouw te nemen in de ontwikkeling van de Stadshof. Er wordt al sinds de jaren 80 gesproken over het toegankelijk maken van deze groene oase in de binnenstad. De Stadshof verhoogt de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Er kunnen zo’n 80 tot 100 appartementen gerealiseerd worden. 

Goed voor binnenstad 

Meerdere vastgoedeigenaren zien mogelijkheden voor wonen als de Stadshof toegankelijk is. HB-Capital wil boven de voormalige Blokker bijvoorbeeld graag appartementen realiseren. Daarvoor is een doorgang aan de Grote Overstraat nodig. 

Ontwerp 

De gemeente werkt nu aan een ontwerp voor de verbouwing van het pand, om de doorgang te realiseren. Buren krijgen hierbij een recht van overpad. Momenteel loopt er een onderzoek naar de aanwezigheid van asbest en flora- en fauna. De doorgang is naar verwachting medio 2021 klaar.