Vanwege de zorgplicht en het garanderen van veiligheid is het noodzakelijk om 9 bomen te kappen. Het kappen van bomen wordt zoveel mogelijk beperkt tot buiten het broedseizoen, maar uit boomveiligheidscontroles kwam naar voren dat de bomen moeten worden gekapt. 

Controle op broedvogels 

De bomen worden gekapt met inachtneming van de voorwaarden uit de Wet Natuurbescherming en de gedragscode. De gemeente gaat hierbij zorgvuldig te werk en de bomen worden vooraf gecontroleerd op de aanwezigheid van broedvogels en andere fauna. Dan kijken ze hoe  de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden zonder dat er verstoring plaatsvindt. Het Groenbedrijf voert de kapwerkzaamheden de aankomende weken uit.