Schulden

Gemiddeld helpt de gemeente Deventer 600 tot 800 mensen per jaar bij het oplossen van hun schulden. Ongeveer 70 procent van de aanvragen gaat uiteindelijk naar schuldbemiddeling of –sanering. In 80 tot 90 procent van die gevallen komt Deventer tot overeenstemming met schuldeisers om schulden kwijt te schelden.

Van Eck, teammanager Budget Adviesbureau Deventer en Kredietbank Salland en Omstreken: ‘Als het lukt om de schulden te saneren en we betalen het krediet uit, dan weten we dat tussen de 90 en 95 procent van onze klanten binnen 36 maanden schuldenvrij is.’ Een klein percentage heeft door omstandigheden meer tijd nodig, maar het krediet wordt volgens Van Eck vrijwel altijd terugbetaald. 

Bewuste keuze 

Volgens Van Eck maakt Deventer bewust vaak de keuze voor een saneringskrediet : ‘We sturen al enkele jaren op het aanbieden van schuldsaneringen boven -bemiddelingen. De schuldenaar houdt maar één schuldeiser over, heeft zekerheid over het maandelijks af te lossen bedrag, krijgt meer overzicht en kan zich daardoor meer focussen op andere zaken.’ 

Ook voor schuldeisers en gemeenten is het saneringskrediet volgens Van Eck een uitkomst. ‘Schuldeisers ontvangen direct het door de gemeente aangeboden bedrag en kunnen de vordering uit hun boeken halen. Gemeenten hoeven geen periodieke hercontroles uit te voeren of herberekeningen van het vrij te laten bedrag te doen.’ 

Dit betekent niet dat Deventer schuldsanering te pas en te onpas inzet. ‘In ongeveer 30 procent van de gevallen maken we een uitzondering. De medewerker moet dan inhoudelijk kunnen beargumenteren waarom dat nodig is.’ 

Toekomst

Deventer streeft ernaar om in de toekomst nog meer mensen te helpen door de inzet van saneringskrediet. Gemeenten die het voorbeeld van Deventer willen volgen zouden volgens Van Eck goede afspraken moeten maken met de Kredietbank.