De gemeenteraad organiseert de markt omdat het contact met bewoners belangrijk is. “Samen zijn we verbonden aan Deventer en de raad spreekt graag met u over waar (extra) aandacht voor nodig is,” Aldus de gemeente Deventer.

Spreekt een idee voor de stad aan, dan kunnen raadsleden dit idee adopteren. Hiervoor stellen zij samen met de initiatiefnemer een motie op die de politieke partij indient bij de raadsbehandeling van de voorjaarsnota. 

Tijdens de tweede editie in 2017 werden er 13 ideeën gepresenteerd. Raadsleden brachten vijf ideeën verder door de initiatiefnemers te verbinden, een ambassadeursrol op te pakken of opdracht te geven voor vervolgonderzoek naar de mogelijkheden. 

Aanmelden kan tot 8 april via griffie@deventer.nl of telefoonnummer 0570 69 3232.