Wethouder Carlo Verhaar laat weten: “Iedere gemeente moet bijdragen aan het opwekken van duurzame energie. Deventer heeft inmiddels een voorlopig bod gedaan van 212 Gigawatt uur. We denken aan 3 windmolens, 60 hectare zon op dak op bedrijventerrein en 100 hectare zon op land. We willen hierover in gesprek met inwoners en ondernemers: wat willen we, waar en hoe als het gaat om zon, wind en warmte?” 

Mening van de inwoners

In september wordt de mening van de inwoners van de gemeente gepeild. Daarnaast wordt gestart met onder andere participatiegroepen. In de dorpen, de stad en met de bedrijfsterreinen wordt gesproken over hoe Deventer dit gaat aanpakken. 

Afronding voorjaar 2021 

In het voorjaar van 2021 presenteert de gemeente Deventer de resultaten van het participatietraject en kan iedereen reageren. De resultaten van dit participatietraject worden gepresenteerd aan de gemeenteraad. Die neemt een besluit vóór 1 juli 2021.