Het bestuur van Go Ahead Eagles Holding BV heeft het voornemen kenbaar gemaakt om aandelen over te gaan dragen aan een nieuwe aandeelhouder. De beoogde nieuwe aandeelhouder is Alex Kroes, oprichter van de Sports Entertainment Group, een van de grootste makelaarskantoren van de wereld op het gebied van o.a. voetbal.

GELDLENING
In de overeenkomst van geldlening tussen de gemeente en Go Ahead Eagles van juli 2015 is in artikel 3.2 opgenomen dat de gemeente gerechtigd is de overeenkomst per direct te beëindigen bij o.a. een overdracht van aandelen. In dat kader vraagt het bestuur van GA Eagles aan de gemeente om geen gebruik te maken van deze optie.

NIET OPZEGGEN
Het college heeft besloten om het bestuur van GAE te berichten dat er gelet op de voorgenomen aandelen overdracht geen gebruik zal worden gemaakt van de optie om de lening op te zeggen, onder de ontbindende voorwaarde dat de licentiecommissie van de KNVB instemt met de nieuwe aandeelhouder.

TOETSEN KNVB
Vanuit het integriteitsoogpunt heeft de raad er dus op aangedrongen de aandelenoverdracht bij de KNVB te toetsen. Dit overeenkomstig de nieuwe regels van de voetbalbond die per 6 juni 2018 zijn vastgesteld. Dit is destijds bepaald om ongewenste zeggenschap binnen een BVO te voorkomen. De KNVB moet dus vooraf toestemming verlenen wanneer het gaat om een pakket aandelen die de waarde kennen van 25% of meer binnen een BVO in Nederland.

TOELICHTING RAAD
De aanvraag is reeds door Go Ahead Eagles bij de KNVB ingediend en er lijkt op voorhand geen sprake van een afwijzing. Vanuit dat oogpunt heeft de Gemeente heeft besloten om het bestuur van GA Eagles te berichten dat, er gelet op de voorgenomen aandelenoverdracht, geen gebruik zal worden gemaakt van de optie om de lening op te zeggen
Dit dus onder de ontbindende voorwaarde dat de licentiecommissie van de KNVB instemt met de nieuwe aandeelhouder.

TWEE AANDEELHOUDERS
Na de voorgenomen aandelenoverdracht zullen er 2 aandeelhouders van GAE zijn: Alex Kroes en Hans de Vroome. Zij vormen de directie van de holding maatschappij.

Alex Kroes nieuwe aandeelhouder GA Eagles