Wethouder Frits Rorink: “De maatregelen zijn voor iedereen lastig maar bij jongeren die zich juist in deze leeftijdsfase sociaal moeten ontwikkelen, komen ze extra hard aan. Ik ben dan ook erg blij dat er extra activiteiten kunnen komen.” 

Overleg 

De afgelopen periode is overlegd met tal van jongeren en organisaties over wensen, ideeën en mogelijkheden. Aanvragen kunnen tussen 22 maart 2021 en 1 mei 2021 worden ingediend bij de gemeente. Alle informatie vind je op www.deventer.nl/jongeren-en-corona. 

Voorwaarden 

Het college heeft nu een tijdelijke subsidieverordening vastgesteld waaraan aanvragen worden getoetst. Activiteiten moeten voorzien in een duidelijke behoefte onder jongeren. Ze hebben daarbij niet alleen een preventieve werking maar ook een duurzaam effect. Ook is samenwerking tussen organisaties voor het vergroten van bereik van belang. 

Budget 

Het Rijk heeft landelijk een budget vastgesteld maar het is nog niet duidelijk hoe groot het budget is dat Deventer hiervoor ontvangt.