De gezamenlijke fracties van D66  in de regio, zowel lokaal als provinciaal, navraag gedaan bij de Tweede Kamerfractie en de Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) van Infrastructuur en Waterstaat.  

In antwoord op de vele vragen die de berichtgeving opriep heeft de staatssecretaris recent een uitgebreide reactie gegeven. Er staat nu zwart op wit dat er geen plannen zijn om risicoplafonds aan te passen. De staatssecretaris geeft aan dat zij het gesprek aangaat met de betrokken lokale overheden. Dat geeft een helder signaal aan omwonenden dat het belang van de veiligheid rond het spoor ook in Den Haag wordt erkend en dat er ingezet wordt om die, samen met de regio, verder te verbeteren. De route van de giftreinen door onze regio (de zogenaamde Bentheimroute) is van tijdelijke aard door werkzaamheden in Duitsland aan de Betuweroute. Die duren nog enkele jaren (ca. 2023) en daarna zal het meeste vervoer weer via de Betuweroute worden afgewikkeld. 

Natuurlijk wordt dit dossier nauwlettend gevolgd en zal D66 invloed blijven uitoefenen om de veiligheid op en rond het spoor verder te verbeteren.