Het liefst gebeurt het het ieder jaar: geen huurverhoging. Maar dat gaat niet, want die huurverhoging hebben corporaties nodig om te kunnen investeren. Bijvoorbeeld in de bouw van nieuwe sociale huurwoningen, die ook in Deventer hard nodig zijn. Of in verduurzaming van onze huurwoningen. Om onze huurwoningen betaalbaar te houden, spraken we als Deventer corporaties al af dat de huren de komende jaren slechts heel beperkt stijgen. Dat de huren dit jaar helemaal niet hoeven te stijgen en dat de overheid de corporaties daarvoor deels compenseert (via een verlaging van de verhuurdersheffing) is fijn. Nog mooier zou het zijn als de verhuurdersheffing wordt afgeschaft, dat zou namelijk enorm bijdragen aan de investeringscapaciteit van corporaties. 

  

Soms een éénmalige huurverlaging 

Niet alleen wordt de huur van sociale woningen dit jaar niet verhoogd, in 2021 hebben sommige huurders ook recht op een eenmalige huurverlaging. Namelijk wanneer het inkomen laag is bij een relatief hoge huur. De huurders die het betreft hebben hierover van hun eigen corporatie een brief ontvangen. Meer informatie over deze regeling vindt u op www.rijksoverheid.nl