Binnen de scholen gebeurt veel, veel scholen hebben inmiddels een “gezonde kantine”. Maar de omgeving van een school moet dan niet ongezonder worden. In de raadsvergadering van 27 maart 2019 wordt voorgesteld om bij nieuwe vestigingen van fastfoodbedrijven in ieder geval een afstand van 500 meter aan te houden zodat scholieren niet in de verleiding komen om in de pauze of na school te kiezen voor een ongezonde snack. Fractievoorzitter Tjeerd van der Meulen:
“de leefomgeving heeft belangrijke invloed op het eetgedrag en juist bij jongeren kan de gemeente ongezond eetgedrag proberen te beperken. Een hamburgerkraam naast een school is de kat op het spek binden.”

In de raadsvergadering van 27 maart 2019 wordt de concept-Omgevingsvisie besproken. De omgevingsvisie bevat nieuw beleid voor de gemeente Deventer op het gebied van onder meer natuur, verkeer, landschap, wonen, duurzaamheid en ook gezondheid. Nadat de raad over de omgevingsvisie heeft besproken wordt aan de inwoners van Deventer gevraagd of zij nog opmerkingen en aanvullingen hebben waarna het in de zomer definitief door de raad kan worden vastgesteld.

GroenLinks Deventer zal voorstellen om de omgevingsvisie aan te vullen met het uitgangspunt dat fastfood zich niet in de omgeving van een school vestigt.
Volgens GroenLinks Deventer is dit ongewenst omdat dit kan leiden tot ongezonde eetgewoonten. Volgens de partij kan het toch niet de bedoeling zijn dat we als gemeente enerzijds geld pompen in gewichtbeheersingsprogramma’s voor jongeren maar tegelijkertijd laagdrempelige verleidingen toestaan.

Van der Meulen: “Het is niet betuttelend maar juist consequent om mensen niet bloot te stellen aan minder gezonde gewoonten. Het biedt geen garantie op een gezondere leefstijl, maar een iets hogere drempel maakt die kans wel wat groter. Anders blijft preventief gezondheidsbeleid dweilen met de kraan open.”