“We hebben de CDA Tweede Kamerfractie met de brief nogmaals laten weten dat we 100% achter hun standpunt staan van geen autonome groei van Lelystad Airport. We gaan ervan uit dat de CDA in de Tweede Kamer dit standpunt handhaaft, ook als er druk wordt uitgeoefend toch akkoord te gaan.” Vertelt initiatiefnemer van de brief Harry Kremer.

“We hebben dit gedaan om twee redenen. Ten eerste is het verhaal van de minister dat de laagvliegroutes al eerder verdwijnen dan in 2023 helemaal niet het geval voor delen van de Veluwe en Overijssel. Daar hebben we aandacht voor gevraagd. Ten tweede kan het zomaar zijn dat Europa instemt met de aangepaste VVR die de minister heeft voorgelegd. Het lijkt erop dat dan ook autonome groei voor Lelystad Airport mogelijk wordt.”

Statenlid en woordvoerder op dossier Lelystad Airport, Bouwien Rutten, benadrukt dat het dossier Lelystad Airport ook actueel blijft in de nieuwe Statenperiode:

“Nu de Statenverkiezingen achter de rug zijn, pakken we ons werk als Statenleden weer op. We blijven de ontwik- kelingen rond Lelystad Airport nauwgezet volgen. Wat het CDA in Overijssel betreft verandert het standpunt in Overijssel niet met een nieuwe coalitie. De Overijsselse Staten hebben unaniem aangegeven dat eerst het lucht- ruim opnieuw moet worden ingedeeld en dat er pas daarna gevlogen kan worden.”