Vanwege de aanhoudende droogte en de hoge temperaturen ontvangt het waterschap steeds meer meldingen en verzoeken van agrariërs voor gebruik van slootwater. Waar dit wel of (tijdelijk) niet mogelijk is, verschilt sterk per regioHet waterschap wil de onttrekkingen van oppervlaktewater zo goed mogelijk beheren. Afstemming hierover vindt plaats nadat de agrariër zich gemeld heeft en vervolgens contact opneemt met de peilbeheerder.  

Momenteel worden her en der in het gebied agrariërs gevraagd (tijdelijk) te stoppen met beregening met slootwater. Op die manier wordt tijd gemaakt om de waterpeilen weer op voldoende niveau te krijgen. Tot nu toe wordt hier goed gehoor aan gegeven, waardoor er nog geen onttrekkingsverboden zijn ingesteld. Op plekken waar de aanvoer van water stagneert door begroeiing maait het waterschap extra. Verder worden continu duikers en krooshekken schoongehouden.