De toezichthouders troffen verschillende plaatsen voor de opslag van gasflessen aan: op binnenterreinen, maar  ook in trapkasten, kelders en magazijnruimtes. Vanuit veiligheidsoverwegingen en uit milieuoogpunt heeft OD IJsselland alle gecontroleerde horecabedrijven geadviseerd om het gebruik van gasheaters te heroverwegen of het aantal gasheaters te verminderen.  Vooral in de binnenstad kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan in geval van brand en exploderende gasflessen.  

Na hercontrole hadden 4 horecabedrijven de opslag nog niet op orde. OD IJsselland heeft de bedrijven een waarschuwing gegeven. Herstellen ze de overtreding niet binnen de gestelde termijn, dan volgt er een boete. OD IJsselland zal in de toekomst  met de horecabond actief voorlichting gaan geven over de juiste opslag van gasflessen.