Wat is de AVG?

Concreet houdt de AVG in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden, vrijwilligers en fans. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus voetbalclubs, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens. Het is aan te raden het onderwerp binnen het bestuur op de agenda te zetten en er tijdig mee aan de slag te gaan. Hiermee voorkomen clubs dat zij de wet overtreden.

De KNVB en de andere bonden staat verenigingen bij om hen klaar te maken voor de nieuwe privacywet. Zo ook de NOV. Zij hebben een stappenplan uitgeschreven hoe een sportvereniging aan de nieuwe wet kan voldoen.

Klik hier om naar het desbetreffende stappenplan te gaan!