Binnenstadbewoners irriteren zich mateloos aan de fout geparkeerde fietsen. De bewoners hopen dat er een goed alternatief gevonden wordt voor de overlast van de fietsen. Een enquête zal hierbij helpen, dit weekend zijn mensen rondom de bibliotheek bevraagd over de plek waar ze hun fiets vaker neerzetten en wat mensen willen betalen voor een bewaakte fietsenstalling.

Tijdens het fietsfestijn zijn verschillende oplossingen getest. Parkeren in leegstaande panden viel goed in de smaak. Dit alternatief wordt al uitgevoerd in andere steden. Een groene ‘fietspad’ die als parkeercoach mensen begeleidt naar parkeerplekken was ook een van de ideeën, maar om iemand in een paddenpak permanent door de binnenstad te laten rondstruinen is niet echt realistisch.