Fotogalerij lintjesregen!

Beeldmateriaal door: PDF

Gisterochtend werden 22 Deventenaren in het zonnetje gezet en kregen uit handen van burgemeester Heidema een lintje.

De volgende 22 Deventenaren kregen gisteren een lintje uit handen van burgemeester Heidema.

De heer A. Akkus

De heer A. Akkus ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

2003 – 2007 lid van de werkgroep inventarisatie hulp/zorgvragen van eerste generatie ouderen van de Turkse Senioren Overijssel (TSO)

2007 – 2011 lid van de werkgroep voorbereiding en afstemming van lokale en bovenlokale activiteiten van de TSO

2011 – 2014 secretaris namens TSO/CDS (Centrum voor Diversiteit en Samenleving)

2014 – 2017 evenementen palliatieve zorg en migratie bij TSO/CDS

2017 – heden organisator van bijeenkomsten en bezoeken namens Samenleven in Harmonie (SiH)

De heer A. Akkus is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

___________________________________________________

De heer M.A. Aygün

De heer M.A. Aygün ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1981 – 1984 oprichter en eerste voorzitter van de Algemene Belangenvereniging Turkse Werknemers Deventer (ABTW)

1987 organisator van de eerste Alevitisch religeiuze bijeenkomst de (CEM) en de rol van religieusleider vervuld

1989 – 2000 oprichter en eerste voorzitter van Culturele vereniging Haci Bektas Veli

2000 – 2005 initiatiefnemer voor het oprichten van de Raad van Alevitische geestelijk leiders

De heer M.A. Aygün is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

_________________________________________________________

Mevrouw A.G. Fischer-Bruin

Mevrouw Fischer-Bruin ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1988 – 2009 vrijwilliger voor Stichting Steun Polen

1986 – 2016 secretaris en voorzitter bij Senioren Sociëteit Schalkhaar

2012 – heden kookvrijwilliger en begeleider van patiënten bij GGNet

2012 – heden initiator en organisator van de hulpdienst Schalkhaar helpt elkaar

1991 – heden bestuurslid Stichting Anais

Mevrouw A.G. Fischer-Bruin is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

__________________________________________________________

Mevrouw H. Taflan-Bülbül

Mevrouw H. Taflan-Bülbül ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

2000 – 2006 bestuurder vrouwenvereniging van de Centrum moskee

2004 – 2017 (mede-)organisator van bijeenkomsten, festivals en culturele evenementen van de Centrum Moskee

2002 – 2005 trekker van het project “Herinneringen in borduursteken”

Mevrouw H. Taflan-Bülbül is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

__________________________________________________________

De heer T.H. Esmeijer

De heer T.H. Esmeijer ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1977 – heden lid, instructeur en voorzitter van EHBO Lettele-Okkenbroek

1965 – 2007 jeugdtrainer, scheidsrechter, penningmeester, scout assistent scheidsrechters bij verschillende voetbal-/scheidsrechterverenigingen

2008 – heden verzorger van rondleidingen door het Nationaal Park de Hoge Veluwe en verzorger AED trainingen voor alle gidsen

De heer T.H. Esmeijer is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

_________________________________________________________

De heer E. Haarman

De heer E. Haarman ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1993 – 2005 bestuurslid, penningmeester, organisator rondom 4/5 mei activiteiten en van School- en Volksfeest Loo

1999 – heden voorzitter Stichting Entertainment

2000 – 2015 bestuurslid, coördinator terrein- en bouwploeg Stichting Openluchtspel Bathmen

2014 bestuurslid Bathmen spant de kroon

1976 – 1994 (bestuurs)lid Plattelands Jongeren Bathmen

2000 – 2013 bestuurslid Stichting Gezamenlijke Verenigingen Loo

2001 – heden bestuurslid Stichting Loo Creatief

De heer E. Haarman is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

__________________________________________________________

Mevrouw J.H. van der Kwast-den Hartog

Mevrouw J.H. van der Kwast-den Hartog ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1976 – heden leidster en schenkster koffieschenkploeg en begeleidster van bewoners van Woonzorgcentrum Park Braband

1978 – heden vrijwilliger bloemendienst, coördinator bibliotheek, lid van de vrijwilligerscommissie van het Deventer Ziekenhuis

1986 – 1992 vice-voorzitter Unie van Vrijwilligers afdeling Deventer

1995 – 2008 vrijwilliger open tafel Humanitas Deventer

Mevrouw J.H. van der Kwast-den Hartog is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

_____________________________________________________

Mevrouw J. Hoeve-Hoetink

Mevrouw J. Hoeve-Hoetink ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1988 – 2012 secretaris Deventer Masters, verzorger accreditaties voor het Internationale Alfred Vogel Tournooi Ritmische Gymnastiek

1980 – heden bestuurslid Sinterklaascommissie

2000 – heden Home of History opgezet van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

1995 – heden verzorger van het huisblad ‘De Voordeur’ en koffieschenkster bij Woon- en zorgcentrum ‘t Dijkhuis

1965 – 1997 secretaris, jurylid bij Voorwaarts, na de fusie SVOD

Mevrouw J. Hoeve-Hoetink is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

_________________________________________________________

Mevrouw L.G.W. Stegink-Holmer

Mevrouw L.G.W. Stegink-Holmer ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

2004 – heden mede-oprichter, bestuurslid, lid van triatloncommissie, vrijwilligerscoördinator van Stichting Zwembad de Looermark

1993 – heden organisator en bestuurslid School- en Volksfeest Loo

1989 – heden vrijwilliger Spoken in het Venne

Mevrouw L.G.W. Stegink-Holmer is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

________________________________________________________

Mevrouw J. Schalk-ten Hove

Mevrouw J. Schalk-ten Hove ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1993 – heden coördinator Stichting Thuis Sterven

1988 – 1995 lid jeugdcommissie en technische commissie Deventer Lawn Tennis Club

2013 – heden vrijwilliger Hersenstichting Nederland

2002 – heden ‘lief en leed’-vrijwilliger Vereniging van Eigenaren Emmaplein

Mevrouw J. Schalk-ten Hove is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

_________________________________________________________

De heer W.J.E. Kleine Koerkamp

De heer W.J.W. Kleine Koerkamp ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1978 – heden vrijwilliger Stichting Evenementen Commissie Lettele

1968 – heden assistent H. Lebuinusparochie / Sint Nicolaaskerk Lettele

1980 – heden bestuurslid, scheidsrechter en scheidsrechterscoördinator Handbalvereniging Lettele

1986 – heden drukker en vouwer van De Letter (Dorpsblad voor Lettele en omstreken)

2016 – heden uitvoerder elektrawerkzaamheden, coördinator vrijwilligers van Stichting Kulturhus de Spil

De heer W.J.E. Kleine Koerkamp is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

_________________________________________________________

Mevrouw M.J.T. de Brouwer-Kleine Koerkamp

Mevrouw M.J.T. de Brouwer-Kleine Koerkamp ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1980 – heden reporter, vouwer, nieter De Letter (Dorpsblad voor Lettele en omstreken)

1980 – heden trainer, activiteitenbegeleider, teamleider Handbalvereniging Lettele

1987 – heden vrijwilliger EHBO

1990 – heden lector, assistent, voorganger in woord en communievieringen Sint Nicolaaskerk Lettele

1997 – heden ‘de laatste verzorging’ van overledenen bij de uitvaartvereniging

1995 – 2005 badjuffrouw zwembad Lettele

Mevrouw M.J.T. de Brouwer-Kleine Koerkamp is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

_________________________________________________________

Mevrouw G. Mateboer

Mevrouw G. Mateboer ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

2009 – 2015 auteur boek “Voor ons komt de bevrijding te laat”

1983 – heden deelnemer Genemuider Schrieverscollectief

2000 – heden publieksgerichte communicatie voor Culturele festivals Noord-West Overijssel

Mevrouw G. Mateboer is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

_________________________________________________________

De heer A. Özdemir

De heer A. Özdemir ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1995 – 2003 diverse functies binnen Moskee Deventer

2003 – 2017 ombudsman Moskee Deventer

De heer A. Özdemir is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

_________________________________________________________

De heer J.P. de Ruijter

De heer J.P. de Ruijter ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1983 – heden oprichter en voorzitter Stichting Vrienden van de Bibliotheek Deventer

1991 – 2011 penningmeester van en fondswerving voor Stichting Vrienden van het Ouderenwerk

De heer J.P. de Ruijter is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

_________________________________________________________

Mevrouw W.G. Kok-Scholten

Mevrouw W.G. Kok-Scholten ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

2005 – heden organisator Scholenproject van Stichting Fooruit

2008 – 2016 voorzitter Scootmobiel Vereniging Deventer Stokvisrijders

1995 – heden vrijwilliger Landelijke Rijvereniging Bathmen

2007 – heden lid van de Raad van Cliënten P.W. Jansen

1990 – heden vrijwilliger stembureau gemeente Deventer

1996 – 2005 cliëntenraadslid Carinova

1979 – 1991 blokhoofd Hartstichting

1981 – 1997 secretaris en bestuurslid Wijkbestuur 66 PK Groot Douwel

Mevrouw W.G. Kok-Scholten is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

_________________________________________________________

De heer G.H. Sterling

De heer G.H. Sterling ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1995 – heden bestuurslid, secretaris Sierduivenvereniging “de Driehoek”

1991 – heden (bestuurs)lid KDS Twello en Omstreken

2014 – heden voorzitter Hollandse Kroppers Club

1996 – 2007 vrijwilliger en voorzitter Kingduivenspeciaalclub Nederland

2010 – heden organisator diverse shows

De heer G.H. Sterling is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

_________________________________________________________

De heer M.P. Swart

De heer M.P. Swart ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1982 – 1994 raadslid VVD Enschede

1994 – 2002 wethouder VVD Enschede

2009 – 2014 wethouder VVD Deventer

2014 – 2016 fractievoorzitter en raadslid VVD Deventer

De heer M.P. Swart is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

_________________________________________________________

De heer A. Ugural

De heer A. Ugural ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1981 – 1986 leiden/geven van lezingen, taalcursussen, discussies Turkse Arbeiders en Jongerenvereniging Deventer

1984 – 2008 organisator van evenementen en voorlichtingsdagen bij de Algemene Belangenvereniging Turkse Werknemers Deventer (ABTW)

1985 – 2001 vrijwilliger Stedelijke Organisatie Buitenlanders Deventer (SOBD)

1993 – 1998 vertegenwoordiger Turkse Arbeiders en Jongerenvereniging

2007 vertegenwoordiger Comité Turkse Ouderen Deventer

2002 – 2003 vrijwilliger FNV

2009 – 2013 organisator bij Initiatiefgroep Deventer

2014 – heden organisator bij ÖDH (Vrijheid en Solidariteit Nederland)

De heer A. Ugural is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

_________________________________________________________

De heer J. van der Valle

De heer J. van der Valle ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

2004 – heden assistent scheidsrechter O15, ondersteuner bij Voetbalopleiding Go Ahead Eagles

2000 – heden vrijwilliger en commissielid Scheidsrechtersvereniging Deventer

1985 – 2003 bestuurslid afdeling voetbal D.S.C. Diepenveen

De heer J. van der Valle is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

_________________________________________________________

De heer J. Vroonland

De heer J. Vroonland ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1989 – heden diverse functies en projecten binnen de Protestantse Kerk Nederland

2011 – heden ambassadeur Kerk in Actie

1997 – heden collectant KWF

2005 – 2007 begeleider afdeling aangepast zwemmen bij Zwemvereniging De IJsel

2011 – 2016 ambassadeur Fairtrade gemeente

De heer J. Vroonland is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

_________________________________________________________

De heer Y.K. Yavuz

De heer Y.K. Yavuz ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1981 – heden bestuurslid en voorzitter Stichting Anadolunun Sesi

1984 – 1988 vrijwilliger Algemene Belangenverenging Turkse Werknemers Deventer (ABTW)

1984 – heden barmedewerker Buurthuis de Voorstad Deventer

De heer Y.K. Yavuz is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

_________________________________________________________

 

Milan Keskin

Onze frequenties

Radio:

  • Ether: 107.3 fm
  • Ziggo: 104.1 fm

TV:

  • Ziggo: Kanaal 40
  • KPN: 1314

Recente Tweets

Sponsor van de maand