Oorzaken van de hogere kosten van het leerlingenvervoer bestaan uit inzet van extra eenheden ten opzichte van de basisplanning (15% meer inzet van voertuigen). Er waren extra eenmalige kosten die gedurende de problemen in de eerste maanden moesten worden gemaakt om alle reizigers op bestemming te krijgen, aldus interim-directeur Jan Akerboom in een brief aan de gemeenteraad van Deventer.

Veel geld nodig om haperende organisatie op de rit te krijgen

In 2017 zijn er extra kosten gemaakt om de haperende PlusOV organisatie en de moeizame opstart van het leerlingenvervoer in augustus 2017 weer ten goede te keren, zo blijkt uit de brief.  De beheerskosten vielen €667.000 hoger uit dan begroot. Dit waren voornamelijk kosten voor het inhuren van extra management
advieskosten. De regiekosten vielen ook aanzienlijk hoger uit: €879.000. Ook hier moesten extra kosten worden gemaakt om de operatie bij het leerlingenvervoer op orde te krijgen. Hierbij moet vooral gedacht worden aan kosten van extra inhuur van het callcenter en planners. Daarnaast bleken de loonkosten van het eigen personeel structureel te laag begroot.

Verwachte vervoerkosten in 2018 structureel hoger 

De interim-directeur verwacht dat in 2018 de vervoerskosten voor het route gebonden vervoer circa €700.000 hoger uitvalt dan begroot. Wel wordt vanaf augustus 2018 wordt er met een aangepaste planning voor het leerlingenvervoer en dagbesteding vervoer gewerkt die tot een reductie van 10 a 15% van het aantal ingezette eenheden en daarmee tot reductie van de kosten zal leiden.

Voorkomen problemen start leerlingenvervoer

De start van het leerlingenvervoer in augustus en september 2017 verliep dramatisch. Om dit te voorkomen benadert PlusOV ouders al zo vroeg mogelijk om wijzigingen door te geven. Vervoerders en planners gaan in mei en juni al aan de slag om een optimale planning uit te werken.