Afgelopen week stapte de VVD uit de onderhandelingen rond de vorming van een nieuw college. Volgens formateur Henk Gossink bleek er geen overeenstemming te zijn over de invulling van de extra wethouder en een optie voor het aanstellen van een zesde wethouder.

In het verslag van de formateur blijkt dat de besprekingen niet geleid hebben om van de vier partijen één geheel te maken. Een van de redenen is dat er onvoldoende onderling vertrouwen is gegroeid tussen de partijen. Volgens Gossink was het proces van het begin al kwetsbaar door ‘de stevige beelden over en weer die het proces parten hebben gespeeld. De gesprekken om die beelden weg te nemen, hebben onvoldoende resultaat gehad.’

De mislukte formatiepoging wordt woensdag besproken in de raad. Op verzoek van de VVD en GroenLinks leggen de betrokken partijen verantwoording af over het proces. Ook wordt het voorstel om burgemeester Dadema te benoemen als nieuwe informateur gepresenteerd.