Stichting Transfore heeft daarvoor een woning op het oog aan de Vincent van Goghstraat 28-30 in de wijk Het Fetlaer. Het huis wordt momenteel ingericht voor beschermd wonen. In de woning komen begin december ex-veroordeelden te wonen onder dagelijks toezicht van begeleiders.

Transfore heeft de buurtbewoners hiervan per brief op de hoogte gesteld. Komende dinsdag krijgen omwonenden de kans om in de woning ‘kennis te maken’ en vragen te stellen over de beschermde woonworm. Transfore is onderdeel van de Dimence Groep, de instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Deventer.

Over de toekomstige bewoners meldt Transfore dat het gaat om ‘mensen die grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond mede veroorzaakt door psychische problemen’. Volgens Eric Stoppels, teamleider Forensisch Beschermd Wonen Regio IJssel/Vecht, zijn de ex-veroordeelden “na een intensieve behandeling klaar voor de volgende stap naar een volledige terugkeer in de maatschappij”.

De toewijzing van de woning aan de Vincent van Goghstraat, voor beschermd wonen, is gebeurd in overleg met de gemeente Deventer.

Bron: RTV Oost