Verbouwingsplannen

In de verbouwingsplannen wordt de grote zaal gezien als een ‘laboratorium voor de samenleving’. De hal wordt een van buitenaf uitnodigende
plek, met veel licht. Op de eerste verdieping komt naast twee werkruimtes een gesloten ruimte waar vertrouwelijke gesprekken kunnen plaatsvinden, o.a. van het Meldpunt Discriminatie. De zolder wordt beter toegankelijk gemaakt en gaat gebruikt worden voor archief en opslag.

Anti Discriminatie Voorziening

Naast vernieuwing van de de zaal, de hal de kantoorruimte en de inhoud van de educatieprogramma’s wil het EHC zich gaan profileren als Anti Discriminatie Voorziening. Dit ligt in lijn met het Meldpunt Discriminatie Deventer, wat door het EHC wordt verzorgd. Volgens de organisatie is daarvoor uitbreiding van de bestaande educatieprogramma’s nodig.  Ook wil het EHC een serie trainingen en workshops opzetten  om personeelsfunctionarissen en leidinggevenden te ondersteunen in het maken en uitvoeren van inclusief beleid. Daarbij komt een PR-campagne in Deventer e.o. om inwoners van het bestaan van het Meldpunt op de hoogte te brengen en hen duidelijk te maken wat zij er kunnen halen.

De kosten voor de verbouwing en vernieuwing worden begroot op €365.000. 25% is gedekt door een bijdrage van de gemeente van €50.000 en en eigen bijdrage van €30.000. Het overige geld moet komen van de provincie, landelijke fondsen en en sponsoring, donaties en giften.